Tidligere aktiviteter

Forårstur til Omø den 23. maj

På Omø færgehavn stod flere frivillige klar til at tage imod os. I tre hold kom vi på skift til at høre om øens historie – både før og nu, om havnens historie, et besøg på Omøs Bryggeri og en guidet rundtur med Traktorbussen på den lille hyggelige ø.

Traktorbussen ved Cafe Loen.

På Cafe Loen blev der serveret frokost lavet af frivillige, og for en stor del af lokale råvarer – En meget lækker frokost.

Frokost i Cafe Loen

Inden sejlturen tilbage til Stigsnæs blev der serveret kaffe og kage i færgehavnens Sejlerstue. Det blev, trods regnen, en god tur, hvor øens frivillige gjorde alt for at give os en god og interessant dag.

Øl fra Omøs Bryggeri.

 

Generalforsamlingen den 13. marts 2024

Efter årsberetningen blev regnskabet godkendt, og alle valg blev genvalg – bestyrelse, revisorer og suppleanter.

Herefter fik vi en spændende fortælling om Niels Skak Jensens vej til Gørlev. Især fortalte han levende om sine bedsteforældres liv i det jyske og hvilken betydning de og også hans forældres liv har formet ham og givet ham inspiration.
De er svært at gengive hans fortællinger om den ældre del af familien – det skal opleves.
Som barn voksede han op på Fårevejle Fri- og efterskole og han havde bestemt ikke noget ønske om at blive lærer – direktør med høj løn i Baltica kunne være ønskejobbet!!
Et vikariat på Gørlev Idrætsefterskole gav alligevel grobund for læreruddannelsen – herefter 7 år på Bornholm og så var stillingen i Gørlev pludselig en realitet.

Bogudgivelse

I festsalen på Kirke Helsinge skole var over 100 borgere samlet for at overvære udgivelsen af bogen ”Folkeliv i og omkring Kirke Helsinge frem til 2023”.

Borgmester Martin Damm præsenterede bogen. Han takkede for en usædvanlig god bog med mange perspektiver, der nu er samlet i en bog med mange minder. Den er god at læse og er baseret på skribenternes oplevelser og oplysninger fra arkivet. Bogen vidner blandt andet om ildsjæle, der har knoklet i de foreningerne, har været og er i Kirke Helsinge. Det er rigtig godt beskrevet.

Mange ting var nye for Martin Damm, og han mente, at bogen indeholder fantastiske oplysninger for tilflyttere. Til sidst ønskede Martin Damm tillykke med bogen og takkede for det store arbejde, der havde ligget forud – det er godt at få skrevet historien ned. 

 

Sommertur til samsø den 23. august

Foreningens tur til Samsø blev en  uforglemmelig oplevelse. Med Niels Henrik Nielsen i bussen som guide gik turen til den sydlige del af Samsø. Vi kom forbi Brattingborg Slot, Kolby Kaas Havn, Pilemark og Onsbjerg. I Tranekær, øens hovedby, kom vi forbi administrationscentret for Samsø Kommune, politistationen og Kirken.

Samsøs smukke natur

Niels Henrik Nielsen fortalte om Samsø, både historisk og om hvad der sker på øen i dag.

Traditionelt landbrug er der ikke meget af, det er mest grønsager, der bliver dyrket og forarbejdet på øen.

Efter frokost på Stensbjerggaard gik turen til øens nordlige del. På Langør fik vi historien om englandskrigene og øen Kyholm, der var karantænestation, da pesten og koleraepidemien hærgede i første halvdel af 1800-tallet.

Nordbys velholdte byhuse

I Nordby gik vi rundt i den idylliske by med de velholdte bindingsværkshuse, og fra udsigtsposten Ballebjerg Tårn kunne vi se Mols Bjerge. På Bryghuset fik vi serveret kaffe og kage. Derefter gik turen til Ballen, hvor vi gik ombord på færgen med afgang til Kalundborg kl. 17.50.       

Guide Niels Henrik Nielsen og Ingrid Rasmussen

Generalforsamling og foredrag på Gørlev Idrætsefterskole
den 16. marts

Anne Christensen, formand aflagde beretning om aktiviteter foregået i 2022, samt om planer for kommende arrangementer. Blandt andet udgivelse af bogen om Kirke Helsinge, og om turen for medlemmer og interesserede til Samsø den 23. august. Nærmere vil komme om dette.
Ingrid Rasmussen gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
Der var genvalg af samtlige, der var på valg.

Efter generalforsamlingen tog Kurt Frederiksen over med et særdeles spændende foredrag om hans oplevelser gennem årene på Færøerne.
Han fortalte blandt andet om den udvikling, der er sket fra han var der i 1970’erne til hans sidste besøg i 2021 – både politisk, erhvervsmæssigt og befolkningsmæssigt – godt krydret med personlige oplevelser.

Han foretrak at komme med skib til øerne – det gav et helt andet indtryk end blot lande med en flyver – dog syntes han at det var skuffende at havet var helt stille på turen.
Men dårligt vejr senere var skyld i, at Kurt Frederiksen ikke fik den tur med postbåden, som han havde fået stillet i udsigt. Hele dagen tilbragte han med styrmanden/postmesteren som jævnligt tjekkede vejret, og hver gang kom han med nedslående melding. Tiden gik med at indtage nybagte vafler, som husets frue trakterede med. Da der ikke syntes tegn på, at sejlturen blev til noget, måtte han tage hjem med flyveren. Styrmanden/postmesteren kørte ham ud til flyvepladsen – helt ud til flytrappen, og uden om de almindelige kontrolposter og vist også uden flybillet.

Kurt Frederiksen fortalte endvidere om de mange broer og tunneller som Færøerne er kendt for, og redegjorde for betydningen af disse – også den tunnel der var bygget ud til en lille ø med kun 17 personer, og hvorfor det var vigtigt – alternativet kunne jo være det blev en forladt ø.

Kurt Frederiksen viste også billede af den eneste rundkørsel i verden, der ligger under havet.
Han berørte også problematikken med den aktuelle situation med de russiske fiskere og konsekvenserne for erhvervet på øerne.
Dette er blot et lille udpluk at hans spændende beretning om oplevelserne på og med Færøerne.

 

Foredrag i Reersøhuset den 3. november

Søndag den 21. april 2019 kunne Reersø Museumsforening igen slå dørene op for det lille særprægede museum på Skansevej 4. I to år havde museet været lukket på grund af en gennemgribende restaurering. En restaurering til 1.175.000 kroner, som blev muliggjort med støtte af A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formål, Slots- og Kulturstyrelsen og Kalundborg Kommune.  

På foredraget i Reersøhuset den 3. november fortalte museumsforeningens formand Rene Rohde om arbejdet med at søge fonds- og statsstøtte og om samarbejdet med rådgivende ingeniør, tækkemand og murer. Selv om René Rohde var inhabil i projektet, blev han med sine 38 års erfaring i tømmerfaget valgt til at stå for arbejdet.

Ved gennemgangen af museet viste det sig, at det 300 år gamle hus var i dårligere stand end først antaget. Hele tiden dukkede negative overraskelser op. Der skulle skiftes spær, lægter, toprem, sidebånd og bindingsværksstolper. Et arbejde, der skulle udføres på samme måde, som den gang huset blev bygget, det vil sige, at meget af arbejdet var med økse. Søm og skruer måtte der heller ikke blive brugt.

René Rohde havde taget dele med, som var blevet udskiftet ved restaureringen

Flere syldsten havde forskubbet sig, de blev lagt på plads og bindingsværksstolper fornyet. Lerklinede vægge blev revet ned og nye opført, hvortil der skulle brugs ubrændte mursten, som blev hentet i Nordsjælland.

I hele forløbet måtte håndværkerne tænke kreativt, alt i huset var skævt, og intet arbejdet kunne udføres på traditionel vis. Selv tækkemanden, der mestrer det gamle håndværk, fik lært hvordan man tækker over hasselkæppe.  

I huset havde der tidligere været en bageovn. Museumsforeningen havde et ønske om at få den genopført, men hvordan havde den set ud? Her blev der skaffet tegninger fra Frilandsmuseet i Lyngby.

Ved årringsdatering af tømret, som blev udskiftet, kunne man fastslå, at huset er fra omkring 1726-27.

Før indboet blev sat tilbage i det nyrenoverede hus, blev det gennemgået og nænsomt repareret.

En model af museet i størrelsesforholdet 1:10 lavet af René Rohde.

Under det lange forløb havde René Rohdes hustru, Marie været en uvurderlig støtte og hjælp både med ansøgning af fondsmidler, med kalkning, malerarbejdet og at komme med kaffe og kage til håndværkerne.

Det var et spændende foredrag om et meget unikt restaureringsarbejde. I pausen blev der serveret kaffe og kage.

Sommertur til Skælskør den 19. august 2022

I år gik foreningens sommertur til Skælskør med sejlads på Skælskør Fjord og besøg på Danmarks Busmuseum. I Gørlev steg 49 deltagere ombord på en af museets veteranbusser. Museumsleder Ole Vang var chauffør og guide. Bussen, en Leyland DAB fra 1975, havde kørt på Bornholm i 20 år, sidst for Tejn Turistfart.

Ved Skælskør kørte vi ud til Kobæk Strand og videre forbi Okla Foods Danmark A/S Bähncke, tidligere Skælskør Frugtplantage og Orifarm, der producerer vitaminpiller. Ole Vang fortalte om brødrene, der oprettede virksomhederne sidst i 1800-tallet og om udviklingen gennem tiderne. På turen gennem byen fortalte han om byens gamle huse. Blandt andet om de to tidligere rådhuse, især om det markante rødstenshus fra 1806 med mange fine detaljer og skiffertag. Foruden rådhus fungerede det også som politistation og arrest.

Ombord på Skjælskør V.

Ved Kajgade lå turbåden Skjælskør V parat til, at vi kunne gå ombord. Mens båden sejlede ud gennem fjorden, fortalte besætningen om den gamle købstad, der havde været ind- og udskibningssted af mange varer, blandt andet korn. Vi passerede Harboes Bryggeri, Julemærkehjemmet og Vasebro. I gamle dage lagde handelsskibene til ved Vasebro for at losse varerne over i fladbundede pramme, der kunne sejle ind til byen. Fjorden blev senere uddybet, og dermed kunne store handelsskibe sejle helt ind i bunden af fjorden.

Vi fik flere lystige historier om den tidligere lods, der ikke altid var lige ædru på jobbet. Lodsen havde gode forbindelser til kong Frederik IX, der ofte kom på besøg. Den gode forbindelse gjorde lodsen brug af, da tolderne fandt en flaske snaps på lodsbåden, der ikke var fortoldet. Lodsen fik en straf, men klagede sin nød til Frederik IX. Han skrev et brev til politimyndigheden, der resulterede i, at straffen bortfald – Det var Frederik IX, der havde foræret snapsen til lodsen.
Turbåden vendte i Store Bælt ud for Kobæk Strand, inden den sejlede tilbage til byen.

Mange af busserne bliver lejet ud til film- og TV-optagelser.
Holsteinsborg Gods

Fra havnen kørte vi til Danmarks Busmuseum i udkanten af byen, hvor der var mulighed for at gå rundt på egen hånd og se de gamle busser inden frokosten. Enkelte busser stod i hallen for at blive sat i stand, men størsteparten kunne iagttages ude på arealet omkring museet. De var åbne, så der var mulighed for at se komforten i datidens busser.   

Efter frokost gik turen videre forbi de store godser ved Skælskør – Holsteinsborg Gods, Basnæs og Borreby Gods. Ole Vang fortalte om godsernes historie og om den store produktion af cikorie, der i sin tid blev brugt til fremstillingen af kaffeerstatningen – Rich’s og Danmark’s. Kaffeerstatningen blev især brugt under besættelsen, hvor kaffebønnerne skulle strækkes lidt længere.

Ole Vang gjorde holdt i Gedehaven ved Skælskør Fjord, og ud af bagagerummet tog han kaffe og drømmekage, som alle nød med velbehag. Turen gik hjemad forbi Espe Gods, hvor Ole Vang havde en særlig tilladelse til at køre gennem skoven, der ikke er offentlig.

Ole Vang serverede kaffe og kage på et stop i Gedehaven

Ved 17-tiden kunne vi stå af bussen ved Arkivet i Gørlev. Alle havde fået genopfrisket minderne om de gode gamle busser og kunne tage hjem med interessante historier om Skælskør by, lodsen på fjorden og om egnens store herregårde.

 

Byvandring på Reersø den 29. juni 2022

Frikøbtstenen nord for kirken og 16 små sten omkring den.

Med i fællesskabet og dog udenfor.
Efter Stavnsbåndets ophævelse i 1788 gik 16 Reersøbønder sammen om at frikøbe Reersø fra Helsingegården. Handelen skete i 1801, og prisen var 12.936 rigsdaler. Én bonde var så fattig, at han ikke kunne betale sin andel, men de 15 andre gik sammen og betalte for ham.
Rundt omkring mindestenen for frikøbet ligger 16 små sten, en for hver gård. Men én sten ligger uden for de andre, det var den gård, som ikke kunne betale, men var dog med i fællesskabet. 

Denne historie var bare én af mange spændende beretninger, som René Rohde kunne fortælle under byvandringen i den gamle bydel. René Rohde er formand for Reersø Museum og har været med til at istandsætte museet for 1½ million kroner. Penge doneret af A.P. Møller og hustru McKinney Møllers Fond, Slots- og Kulturstyrelsen og Kalundborg Kommune.
Istandsættelse gav ny viden om det gamle hus fra 1700-tallet. Blandt andet er stolperne i bindingsværket genbrug fra en anden og større bygning med et kraftigt bindingsværk.

Huset, hvor bindingsværket oprindeligt har været gul- og rødfarvet.

På turen rundt blev der gjort holdt ved et privatejet hus, der er ved at blive sat i stand. Under arbejdet er det kommet frem, at stolperne i bindingsværket oprindeligt har været gulmalet og loftbjælkernes gennemstukket tap rødmalet. Det er ikke almindeligt på Sjælland, hvor man kalker ”over stok og sten”. Derimod malede man på Fyn bindingsværket gult eller rødt. Var det genbrugstømmer hentet på Fyn? Eller var fordi daværende ejer, Jørgen Hansen, gerne ville vise, at han var lidt mere end de andre? – Jørgen Hansen ejede fire gårde på Reersø og var dannebrogsmand.

René Rohde havde erfaret, at jo mere man dykker ned i historien, jo flere spørgsmål opstår der. Han kunne fortælle om en pige på 29 år, der i 1800-tallet var blevet enke efter sit tredje ægteskab. I de tidligere ægteskaber havde hun født flere børn, hvoraf kun ét barn overlevede, og i hendes fjerde ægteskab døde hun og barnet i barselsseng. Skyldes de mange barnedødsfald og hendes egen død sygdomme, eller var det på grund af fattige kår?

De gamle gårde og huse ligger meget tæt, og et enkelt sted støder stråtagene sammen. Brande har der været gennem tiden, men er blevet begrænset til en enkelt ejendom. En brand blev påsat af smedens kone, der var blevet sur over, at hendes mand var blevet sat i dårekiste – han havde været lidt for højtråbende. Branden blev slukket, smeden kom fri, men konen måtte betale en bøde på 16 lod sølv. Hvordan fik hun skaffet dem?

Margretestenen, Strandvejen 56.

Byvandringen begyndte ved Margretestenen, der vidner om dronning Margrete 1. skibsforlis, noget af Reersøs ældste historie, og sluttede cirka 500 år senere ved kirken, der blev indviet i 1904.

På parkeringspladsen midt i byen var der en forfriskning til alle. Og en smuk sommeraften sluttede med stof til eftertanke og ny viden om Reersøs historie.

 

Generalforsamlingen den 31. marts 2022 

Foreningens generalforsamling blev på holdt på Gørlev Idrætsefterskole den 31 marts.

I formandens beretning fortalte Anne Christensen om foreningens og arkivets aktiviteter i 2021: Generalforsamlingen blev holdt i efteråret på grund af corona-situationen, Arkivernes Dag den 13. oktober med temaet ”Børn”, og samme dag udgivelsen af årbogen Arkivernes Hjul 2021. Lørdagen efter var der salg af årbogen og andre bøger i Brugsen, og 31. oktober havde arkivet en stand på Gørlev Kræmmer- og loppemarked med salg af bøger. Der var lørdagsåbent i juni, Juli og august i forbindelse med Torvedagene.  

Arkivet har bistået med oplysninger til udstillingen på Gørlev Bibliotek om kunstmaleren Eyvind Olesen. Ligesom arkivet har hjulpet og stadig hjælper med oplysninger til en lokalhistorisk bog om Kirke Helsinge, der bliver skrevet af lokale borgere og frivillige fra arkivet.

I årets løb havde der været 51 store og små afleveringer til arkivet. 205 henvendelser, enten ved besøg, eller på mail og telefon. Hjemmesiden havde været besøgt over 2000 gange, ligesom der har været mange henvendelser på facebook. På søgeplatformen arkiv.dk. havde der aldrig været så mange besøg som i 2021.

Regnskabet blev fremlagt af Ingrid Rasmussen. Både regnskabet og formandens beretning blev godkendt af forsamlingen. Alle valg var genvalg, dog kom Anni Nielsen ind som ny suppleant. Revisor og revisorsuppleant havde lyst til at fortsætte endnu en periode. Kontingentet forbliver uændret. Under eventuelt var der tak til arkivets frivillige, for det store arbejde de udfører.

Jørgen Arnam-Olsen, der ledede generalforsamlingen, synes den var forløbet hurtigt og smertefrit og at det havde været en nem opgave.

Efter generalforsamlingen fortalte Lis og Leif Dalsgaard om deres liv med udvekslingsstudenter.

Leif Dalsgaards første kendskab til noget der lignede udvekslings, begyndte længe før vi kendte ordet udvekslingsstudenter. Det var et Wienerbarn som kom til hans forældres hjem efter besættelsen 1940-45. En lille pige på otte år ved navn, Rosemarie. Hun kunne ikke et ord dansk og Leif Dalsgaards forældre kunne ikke et ord tysk. Det var en udfordring, men blev alligevel en god oplevelse for begge parter, så Rosemarie kom igen til næste sommer. Kontakten gled ud, men efter cirka 50 år fik Rosemarie igen kontakt til Lis og Leif Dalsgaard. En kontakt, der blev skabt af snørklede veje, som en af aftenens tilhører havde været en del af.

Den første udvekslingsstudent fik Lis og Leif Dalsgaard i 1988. Det var Veronica fra Argentina. Hun var en frisk pige fuldt af energi og gåpåmod. Opholdet i Danmark blev en meget stor oplevelse for både hende og Lis og Leif Dalsgaard, som siden har fulgt med i hendes videre liv. De har besøgt Veronica flere gange og været med til hendes bryllup i Italien, hvor hun i dag bor med sin mand og børn.

Udvekslingsstudent Veronica
ved brylluppet med Massimo.  
Bagest Lis og Leif Dalsgaard.
Italien 2000.

På skift fortalte Lis og Leif Dalsgaard om de mange  udvekslingsstudenter, de har haft gennem årene og om deres  videre kontakt til de unge mennesker. En kontakt som har  bragt Lis og Leif Dalsgaard rundt i hele verden, når de har  besøgt dem. De kom også ind på de sjove og pudsige  oplevelser, der var har været med de unge mennesker, som  kom fra en helt anden kultur. Noget alle har været meget  forundret over, er at det er gratis at tage en uddannelse i  Danmark og at man ovenikøbet får penge for det – SU-støtte.

Gennem 14 år har Leif Dalsgaard haft ansvaret for    udvekslingsstudenter i Gørlev Rotary Klub. Et arbejde, der  blandt andet står i at matche studenten og værtsfamilien, så    opholdet bliver til glæde og gavn for begge parter. Mens  studenterne er i Danmark går de i skole, lære det danske  sprog, og får kendskab til den danske historie og ikke mindst  til  kulturen. De er en del af værtsfamilien, som var de en  datter eller søn.

Lis og Leif Dalsgaard sluttede foredraget med: ”Udvekslingen er en kulturel udveksling, hvor de unge får stor forståelse for andre kulturer. De vil aldrig kunne finde på at begynde en krig, det vil ligge meget fjernt for dem”.

2021

Generalforsamlingen den 22. september

Søren Eriksens foredrag var en interessant kavalkade over Gørlev kommunes udvikling fra 1970 og frem.

Foreningens generalforsamling blev i år holdt i gymnastiksalen på Gørlev Skole, hvor cirka 40 var mødt op.
Formandens beretning for 2020 bar præg af de begrænsninger, der var for aktiviteter i foreningen og arkivet på grund af corona-restriktionerne. Trods dem havde der alligevel været mange henvendelser både på mail og telefon, ligesom der havde været mange besøg på arkiv.dk.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Der var enkelte spørgsmål til formandens beretning og regnskabet, som blev besvaret tilfredsstillende. Alle, der var på valg, blev genvalgt, og det blev vedtaget, at næste års kontingent forblev uændret. Der var ikke indkommet forslag og der var ikke noget under punktet eventuelt, så Jørgen Arnam-Olsen, der ledte generalforsamlingen, kunne takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen fortalte Søren Eriksen om begivenheder fra sin tid i Gørlev. Det var en meget interessant historisk kavalkade af udviklingen i Gørlev kommune. En – den gang – ”storkommune”, der blev dannet 1. april 1970 af de tre sognekommuner Svallerup-Bjerge, Gørlev-Bakkendrup og Helsinge-Drøsselbjerg. Søren Eriksen, der foruden at være lærer på Gørlev Skole, også sad i kommunalbestyrelsen, kunne berette om de mange tiltag, der blev gjort i Gørlev kommune på børne-, skole-, ældre-, og kulturområdet. Og om boligselskaberne og de lejeboliger, der blev bygget i Gørlev, Bjerge og Kirke Helsinge. Også jernbanen Slagelse-Værslevs nedlæggelse i 1972 og Sukkerfabrikkens betydning for egnen blev berørt.

Efter en forfriskning forsatte Søren Eriksen med at fortælle, og her kom han helt tilbage til 1664, hvor amterne blev dannet. En god aften, hvor tilhørerne blev inddraget med spørgsmål fra Søren Eriksen, og hvor den fine humor krydrede hele foredraget.

2020

Arkivernes Dag

På Arkivernes dag den 14. november havde vi planlagt en udstilling om Gørlev Sukkerfabrik, som netop i år er 20 år siden, den lukkede ned, men på grund af Corona-situationen droppede vi udstillingen.
Der var alligevel åbent på Arkivet, men kun for salg Arkivernes Hjul 2020 – den femte i rækken af Paraplyens årbøger.

Generalforsamlingen

Den 24. september blev der afholdt generalforsamlingen på Gørlev Idrætsefterskole. Årets generalforsamling var oprindelig planlagt til den 26. marts, men blev aflyst på grund af Corona-situationen.

Årsberetningen og regnskabet for 2019 blev godkendt af de tilstedeværende. Alle, der var på valg, modtog genvalg. Der var ikke indkommet nogle forslag. Under eventuelt blev det foreslået, at foreningen får mail-adresse på medlemmerne.

Efter generalforsamlingen var det planlagt, at Søren Eriksen, amtsborgmester og politiker gennem 40 år skulle holde foredraget “Begivenheder fra min tid i Gørlev”, men foredraget blev aflyst, fordi Corona-epidemien er blusset op igen.

2019

Arkivernes Dag


På Arkivernes Dag den 9. november havde Arkivet åbent fra kl. 10-14. Mange interesserede kom og så udstillingen af postkort – alle med lokale motiver.
Nogle af de ældste postkort var tegnede og man skulle skrive sin hilsen på billedsiden. Bagsiden var forbeholdt postvæsenet. Der var mange fotograferede postkort i sort/hvid med motiver fra hele området. De nyeste var farvefotos, altid med en blå himmel.
Det var muligt at købe postkort for kun 2 kr. stykket.
Der blev også set på mange af Arkivets billeder, blandt andet skole- og konfirmandbilleder.

Hvad betyder Grundloven for os i dag?

På Gørlev Idrætsefterskole holdt Ole Glahn den 24. oktober et meget spændende foredrag om Grundloven og dens betydning for os i dag. Ole Glahn, der er cand.scient.pol. fortalte om historien, der ledte op til dannelsen af Grundloven, og som blev underskrevet af Frederik 7. den 5. juni 1849. Med den nye Grundlov gik landet fra enevælde til monarki.

Grundloven er flere gange blevet ændret, blandt andet ved parlamentarismens indførelse i 1901, da kvinderne fik stemmeret i 1915 og i 1920, som en konsekvens af genforeningen. Ole Glahn der har været medlem af folketinget fra 2005 til 2008 gav også et indblik i magtens tredeling, den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt. Hele foredraget blev krydret med flere gode historier fra tiden i folketinget, historier man ikke hører om i medierne. Der blev stillet mange spørgsmål fra deltagerne, også kaffepausen blev brugt til at uddybe svarene. Efter en interessant aften kunne alle tage hjem med en større viden om den danske Grundlov.

Sommertur til Agersø den 29. august

En smuk sensommerdag satte rammerne til en god dag for foreningens sommertur til Agersø. Færgen sejlede fra Stignæs Havn kl. 10, og 15 min. senere stod to veloplagte guider parat på Agersø Havn til at byde velkommen til 36 deltager.

Deltagerne blev delt op i to hold, hvoraf det ene steg ombord på traktorbussen, der kørte en rundtur på øen, der er 7 km. lang og 3 km. bred. Det højeste punkt er 12 meter over havets overflade. Under vejs fortalte guiden meget levende om øens historie, og om det landbrug- og fiskerisamfund, der har præget øen langt op i 1900-årene.

En veloplagt guide i lyseblå T-shirt på bagsmækken af traktorbussen.

På øens sydlige ende ligger Agersø Skanse, der blev bygget under Englandskrigen 1807-1814. I 2014 blev den renoveret, og der blev opstillet autentiske kanonkopier. Fra skansen er der god udsigt til Omø og det sydlige Storebælt. Turen gik tilbage til Agersø by, gennem de smalle gader til den nordlige ende af øen. Her fører en dæmning over til den privatejede ø, Egholm, den kun er beboet i sommermånederne. På grund af ændrede strømforhold i vandet efter dæmningens anlæggelse, er området mellem Agersø og Egholm ændret til store lavvandsområder. De er i dag hjemsted for et rigt fugleliv.

En dæmning fører over til den privatejet ø, Egholm.

Det andet hold blev på gåben guidet rundt i Agersø by, hvor huse og gårde ligger tæt samlet om gadekæret. Herfra går smalle veje ud forbi gårdene og de små huse, som er omkranset af karakteristiske af stengærder. Fra havnen gik turen op gennem den gamle allé til et besøg i møllen, der er fra 1892, og drives af frivillige i Agersø Møllelaug og Museumsforening. Efter et besøg ved kirken, som desværre var lukket på grund af restaurering, gik turen videre til Historieladen, som huser en stor samling af gamle ting fra Agersø.

Historieladen rummer mange gamle effekter fra en svunden tid.

 

Agersø Mølle fra 1892

Der er et stort sammenhold blandt de ca. 190 indbyggerne på øen, og mange frivillige udfører et stort stykke arbejde, for at skabe gode oplevelser for turisterne og lokalbefolkningen. Blandt andet bliver Naturcentret – den tidligere skole – drevet af frivillige. Øen har også frivillige akuthjælpere, der yder førstehjælp når der bliver kaldt 112. Førstehjælpskasse, hjertestartere og iltflaske, er pakket i en rygsæk, og opsat tre forskellige steder på øen. Når akuthjælperne bliver kaldt, tager de den nærmeste rygsæk med ud til stedet.

“En bid af Agersø” tilberedt af lokale råvarer blev indtaget på kroens terrasse.

Begge ture endte på Agersø Kro, hvor frokosten ”En bid af Agersø” ventede. Frokosten, der var tilberedt af lokale råvare, blev indtaget på terrassen under solparasollerne. Efter frokosten byttede de to hold om, så alle fik både en ø-rundtur og en byvandring. Dagen sluttede på havnen, hvor der blev serveret kaffe og lagkage, derefter sejlede færgen til Stignæs Havn, og turen gik hjemad i egne biler.

Inden hjemturen var der kaffe og lagkage på havnen.

Generalforsamlingen den 20. marts 2019

På generalforsamling aflagde Anne Christensen årets beretning og Ingrid Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab. Begge blev godkendt med applaus. Der var genvalg til alle poster. Næste års kontingent blev forhøjet med 10 kr. til 90 kr. pr. person og til 140 kr. for par. Under eventuelt var der forslag til eventuelle kommende arrangementer. Dirigenten Egil Rasmussen takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen fortalte Bent Yde Jørgensen om filmselskabet Chilbal Film, som han driver sammen med Pernille Simler. De har bopæl på Reersø, men rejser meget rundt både i Danmark og i udlandet for at lave film inden for mange forskellige genrer.

I foredraget ”Naturen i Danmark set gennem kamera” viste Bent Yde Jørgensen i små filmklip af naturens mangfoldighed – flora og fauna – og om den trængte biodiversitet. Der var også eksempler på konflikt arter som skarv og ulv og på nogle af de symbioser og sammenhænge, der er mellem dyr og planter. En animationsfilm viste hvordan de skiftende istider havde sat sine spor i Danmark. Spor som tydeligt kan ses i dag.

I det meget spændende foredrag kom Bent Yde Jørgensen ind på den store tålmodighed det kræver at få de helt rigtige optagelser. Et filmklip på et par minutter med kronhjortens brunstbrøl og kampe med rivaler havde taget 14 dage á 6 timer at få i hus. Ofte må der tænkes kreativt når unikke optagelser skal lykkes. Blandt andet er havebassinet og akvariet hjemme på Møllevej blevet brugt til optagelser af vandsalamander og vandbiller.

På  www.naturfilm.info kan mange af de flotte naturfilm ses og hver fredag vil der blive lagt en ny film på nettet.

 

Udstilling på Gørlev Bibliotek

i november måned

I hele november måned  havde Arkivet en udstilling med nogle af de store billeder, der til dagligt pryder Arkivets vægge. Der var både malerier og fotos. Ved hvert billede var der informationer om billedet.

Der har været stor interesse for udstillingen.

 

Arkivernes Dag

lørdag den 10. november

Der var mange gæster på Arkivet, som med stor interesse så udstillingen “Fra datidens skolebog til nutidens PC”. Gamle skolebøger, læsebøger, regnebøger og geografibøger var lagt frem, og flere gæster kunne genkende dem fra deres egen skolegang. Der var også skiffertavle, kugleramme, anskuelsestavler og nutidens PCér.
I køkkenet blev der drukket kaffe og fortalt historier.

Den danske herregård gennem tusinde år

På Gørlev Idrætsefterskole den 31. oktober

Til foredraget Den danske herregård gennem tusinde år kom der over 100 for at høre lokalhistoriker Ole G. Nielsen fortælle om herregårdenes udvikling. Ole G. Nielsen fortalte om alle de ændringer der har været gennem tiden, om hvem der var medvirkende til ændringerne. Både ejermæssigt og om bygningerne. Det var fra borge til de meget forskellige hovedbygninger, der nu ses rundt om i landet.

Foruden det historiske fortalte Ole G. Nielsen om de lokale større gårde. Helsingegården var tidligere et gods med megen jordtilliggende og mange fæstegårde, Helsingegården lå tidligere et andet sted. Godset Aagaard og dets historie, der tidligere hørte under andre godser, hvis det ikke var disse godser der hørte under Aagaard. Vi hørte også om Bødstrup Gods, Mullerupgaard, samt mange af de omkringliggende godser og gårde. Blandt andet Tersløsegaard, Brorupgaarden som har været ejet af Ludvig Holberg, om Kragerup Gods. Vedbygaard Gods, Sæbygaard og Refnæsgaarden der var ejet af Carl Lawaetz, der også ejede Kaalund Kloster, Falkensten og Løvegaard. Carl Lawaetz var initiativtager til oprettelsen af Gørlev Sukkerfabrik. Ole G. Nielsen kom omkring i hele Danmark, ja også til De Vestindiske Øer

Niecen fra USA kom på besøg

I september var der igen besøg fra USA. Denne gang var det Alana Billings, en niece til Penny Ball og Sande Roose, som besøgte arkivet for tre år siden. Alana Billings kom sammen med sin partner Juliet White, de ville gerne se arkivets  arkivalier om deres danske slægtninge samt besøge Kirke Helsinge, byen hvor deres oldemor, jordmorder Rasmine Holm boede.

Det var jordmoder Rasmine Holms søn Rasmus Holm og hans forlovede Anna, der  udvandrede til Michigan og stiftede familie. Jordmoderens taske med den indhold blev taget frem og indholdet studeret – det vagte en del morskab.

De danske slægtninge Inge og Hans Jørgen Voldstedlund, der sammen med Erna Nielsen, Conny Ahlgren, Inge Nielsen og Anette Nielsen, var også mødt op i Arkivet. Glæden var stor, på begge sider, og snakken gik livligt, men hjælp fra Arkivets frivillige Joe Evans som tolk, når svære ord skulle oversættes.

Efter besøget i Arkivet gik turen til Gørlev Kirke, hvor runestenene blev beundret. Videre til Kirke Helsinge Kirke, hvor turen gik forbi jordmorderens hus på Helsingevej 66. Kirken blev set sammen med familiegravstederne.
Dagen sluttede med dansk smørrebrød, øl og snaps hos Inge og Hans Jørgen Voldstedlund, Jerslev.

 

Besøget på Gørlev Idrætsefterskole

Lørdag den 2. juni

I den store hal fortæller Niels Skak Jensen om den første springgrav der blev lavet, den bliver ikke brugt mere, da der nu er bygget et nyt moderne springcenter.

Gørlev Idrætsefterskole blev etableret af en gruppe ildsjæle i 1986 i det tidligere alderdomshjem på Kirkevangen, Gørlev – den anden idrætsefterskole på Sjælland. På det første hold 10. klasse elever i 1987 var Niels Skak Jensen blandt de 63 elever. Han var søn af forstander på Fårevejle Fri- og Efterskole, og i dag er han forstander på skolen. På Lokalhistorisk foreningens besøg på skolen fortalte han om vejen til forstanderjobbet, som bestemt ikke var ønskejobbet, den gang han stod og skulle vælge livsbanen. Men efter handelsskoleeksamen og en tid ved Den Kongelige Livgarde i 1992, modnes tanken om lærejobbet. Efter læreruddannelsen fik han job på Tømmerup Fri- og Efterskole i to år og et års barselsvikar på Gørlev Idrætsefterskole. Derefter syv år på en folkeskole og opstart og leder af en hel ny friskole på Bornholm – som er ægtefællens Gittes hjemstavn. I 2008 kom Niels Skak Jensen til Gørlev Idrætsefterskole, hvor han underviste primær i håndbold, fodbold og matematik i tre år. Skolens bestyrelse begyndte et generationsskifte ved at udnævne Niels Skak Jensen som viceforstander. Siden Åsmund Kaldråstøyls fratrædelse i 2015 har Niels Skak Jensen været forstander på skolen.

De nye springcenter med ”promfritgraven”. De store skumgummistykker forhindre skader ved spring. Der er opsat kamera og storskærme flere steder, så eleverne kan se deres spring, straks efter og så kan de rette op på evt. fejl ved næste spring.

Skolen er løbende blevet udvidet med idrætshal med springgrav, der den gang var helt unikt for idrætshaller samt en gymnastiksal. I 2014 blev en ny multihal med moderne springfaciliteter, musiklokale med lydstudie, klatrevæg og en scene bygget. Skolen er også blevet udvidet med et større køkken, spisesal og administrationsfløj. Efter kommunesammenlægning, hvor Rådhuset blev overflødigt købte skolen det, indrettede klasselokaler og i den gamle byrådssal en samlingssal med plads til alle eleverne. Det var også her Neils Skak indledte sin fortælling om Gørlev Idrætsefterskole. Fortsatte med at fortælle om de mange bygninger og tilhørende areal under rundvisningen på den meget velholdte skole. På de tilhørende arealer er der blandt andet boldbaner og en shelterplads. Disse arealer sammen med multihallen fik i 2014
kommunens arkitekturpris.

kaffe og kage blev serveret i ”Elipsen”, som er en del af de arealer der sammen med multihallen fik kommunens arkitekturpris i 2014.

På skolen kan eleverne kombinere 10. klasse med en linjefagsuddannelse, som består af idræt, friluft og musik. Skolens værdigrundlag er bygget på den Grundvig-Koldske skoletanke om at udvikle hele mennesker gennem fællesskab, oplevelser, faglighed og ligeværdighed. Skolen er en alsidigt og bred fagligt idrætsefterskole på Vestsjælland, hvor eleverne vælger to linjefag, så de får stor erfaring med at bruge deres krop. Den skaber en struktureret ramme, hvor eleverne oplever et fællesskab, der giver tryghed, så de kan udvikle den bedste udgave af sig selv. Disciplin er også noget der arbejdes med på skolen, det gør, at dagligdagen fungerer bedst muligt for de 164 elever og 22 lærer, der er tilknyttet skolen. Den har topmoderne faciliteter til de ni linjefag, som er fodbold, håndbold, volleyball, rytme, badminton, friluft, springgymnastik, musik og dans.

Skolen er blevet udvidet flere gange, hvor de nye tilbygninger  (t.v.) – harmonere godt med det oprindelige byggeri (t.h.) det tidligere alderdomshjem.

Skolen er en selvejende institution og har rod i folkeligt bagland, der består af en skolekreds – skolens venner – hvor medlemmerne er tidligere elever, nuværende forældre og lokale borger. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse, som er den øverste ledelse.

Man mærker tydelig, at Niels Skak Jensen, der fik efterskolelivet ind under huden i sin barndom på Fårevejle Fri- og Efterskole, brænder for sit job som leder af en velfungerende skole. Han er meget engageret og gør et stort stykke arbejde for at skabe et trygt miljø på skolen, hvor de unge efterskoleelever kan opbygge gode værdier til gavn og glæde for deres fremtid.

Rundvisningen sluttede i skyggen under de store træer foran det tidligere rådhus.

 

Idé- og Forbrugermesse
i Gørlev Hallen

Søndag den 22. april

Mapper med klassebilleder og konfirmandbilleder blev flittigt studeret.

De lokalhistoriske billeder, som kunne studeres i mapper og på plancher blev en succes på Idé- og Forbrugermessen i Gørlev Hallen. Standen blev godt besøgt, og der var en livlig dialog om de mange klassebilleder, hvor flere gæster kunne sætte navne på hidtil ukendte personer. Mange deltog i den lille konkurrence om hvor Gørlev Andelsmejeri havde ligget. Gevinsten, en flot forårsblomsterkrukke var skænket af Lynghuset, Gørlev.

Der var mulighed for at købe flere lokalhistoriske bøger.

 

I baggrunden plancher med “Før og Nu” billeder af ejendomme, hvor det var muligt at finde svaret på den lille konkurrence.

 

Generalforsamling

på Gørlev Idrætsefterskole onsdag den 7. marts

Den årlige generalforsamling fandt sted i samlingssalen – den tidligere byrådssal, og blev overværet af ca. 60 personer. Formandens og kassererens beretning blev godkendt. Alle i bestyrelsen og suppleanter blev genvalgt.

Efter generalforsamlingen fortalte Kurt Frederiksen om sin fantastiske traktur til Nordkap i sommeren 2017. Farten var ca. 25 km/t, så der skulle bruges 40 dage på, at køre de 5.200 km. Det blev en tur hvor Kurt Frederiksen fandt ud af, at langsomhed også kunne være en kvalitet. Han fortalte om det store forarbejde med at klargøre traktor og campingvogn, samt om de firmaer der havde været med til at sponsorer turen.

Kurt Frederiksen fortalte levende om de mange gode, sjove og pudsige oplevelser der havde været under turen, som gik gennem Finland hjem. Han måtte jo lige besøge fabrikken, hvor Valmet-traktoren, som kørte hele turen, var produceret.

2017

Arkivernes Dag

lørdag den 11. november

På arkivet var der udstillet billeder af huse, lokaliteter, landbrug, kontormiljø og andre ting der har ændret sig i vores tid.
Til sammenligning var der billeder af hvordan det ser ud i dag.

Ca. 8-10 besøgende så udstillingen, fik en snak om den store forandring der har været gennem de sidste 70 år.

I køkkenet var der kaffe og kage, som der blev nydt godt af.

De Dansk Vestindiske Øer

Foredraget om De Dansk Vestindiske Øer på Idrætsskolen blev en interessant aften for de 55 fremmødte, hvoraf flere tidligere havde besøgt øerne. Carsten Egø Nielsen fortalte om de ca. 250 år Danmark var kolonimagt i Cariben. De tre danske øer – Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix blev gennemgået, og de mange steder som stadig står tilbage fra den gang øerne var danske. Arbejdet i sukkerrørplantagerne kunne europæerne ikke klare på grund af klimaet, derfor købte man afrikanske slaver, der blev fragte over Alanterhavet i skibe under umenneskelige forhold.

At kolonierne var en god indtægtskilde for Danmark vidner de flotte palæer på Amalienborg, og andre store bygningsværker i dag om.
Til slut fortalte Carsten Egø Nielsen om salget af øerne til USA i 1917, og om de forhold efterkommerne af slaverne har i dag.
Hele foredraget blev ledsaget af mange billeder, hvoraf flere var fra Carsten Egø Nielsens besøg på øerne i 1993 og 2016.

_______________________________

Byvandring i Mullerup den 3. september

Det var en alle tiders byvandring i Mullerup søndag den 3. september. Takket være Jørgen og Henning Christensens store viden om Mullerup, og deres fantastiske måde at fortælle på blev det en god eftermiddag for de fremmødte.
Vi fik oplysninger om hvem der boede i husene i 1950’erne, og om alle de forretninger og erhverv der har været i Mullerup en gang.
Jørgen Christensen havde udnævnt sig selv som oldermand for en dag, og iført sig ”oldermandskostume”, der blandt andet bestod af spidssnudet træsko med klamper, sorte uldsokker og hat. Med sig havde han også et signalhorn, hvori han gav et kort trut, hver gang en ny fortælling begyndte.

Jørgen Christensen i “oldermandskostume”

Der var rigtig mange gode og sjove historier, som de kunne huske fra deres tid som børn i Mullerup. De havde også fundet mange historiske oplysninger frem, blandt andet at der ved den gamle skole på Skolebanken havde ligget en stubmølle, og at mølleren var død ved en ulykke i møllen i 1668. Samme sted ligger en stor sten med inskriptionen ANNO 1671 – her kunne man godt ønske at sten kunne tale.

Henning Christensen fortæller om husenes indbygger i 1950’erne

Ud over de mange oplysninger om tidligere håndværk og forretninger kunne de også fortælle om hvor møllegården, der var ejet af Nehammer, havde ligget.

Da vi kom tilbage til Inger Marie og Ib på Toelstangsvej, blev der serveret kaffe og kage i haven. Endnu overraskelse kom da Jørgen Christensen kom trillende med en gammel træ trillebør, hvor hjulet en gang var købt i Mullerup Brugs.
Trillebøren var fyldt med gammelt værktøj fra de forskellige erhverv, alt dette blev lagt ud på græsset, og de fortalte historie om de enkel ting. Der var lige fra barberens saks til møllesten af forskellige typer sten. Et håndsyet jakkesæt fra skrædderen i Mullerup var der også.

Ca. 85 deltog i byvandringen, og mange gav udtryk for, at det havde været en rigtig god dag, på en af årets sidste sommerdage.

 

Besøget på Vinde Helsinge Friskole,
Idrætsefterskolen Vestsjælland

torsdag den 15. juni 2017

Skolen kan i år fejre 150-års jubilæum.

Forstanderparret Hanna og Henrik Dahl bød velkommen. Efter fællessang i musiklokalet fortalte Henrik Dahl om skolens mangeårige historie. Det er en friskole der blev oprettet af stærke lokale kræfter. Efter grundloven i 1849, hvor der blev undervisningspligt, så lokale borgere muligheden for selv, at driven en skole efter Grundtvig og Kresten Kolds tanker og ideer.
I de første år havde skolen ingen fast adresse, men gik på skift hos lokale folk, der stillede en stue eller et lokale til rådighed for læreren og eleverne. I 1874 blev skolen bygget. Et hus med en skolestue og bolig til læreren. I 1890 oprettede lærer Niels Andersen efterskolen. Skolen har gennem årerne haft svingende elevtal, men de sidste mange år har skole fået flere og flere elever. På den efterfølgende rundvisning kunne man se, hvordan skolen er blevet udvidet af flere omgange. Dejlige lyse og rummelige klasselokaler kendetegner skolen, som har plads til 180 elever fra 0. til 9. klasse. Idrætsefterskolen har plads til 116 elever, der alle bor på skolen, de kan tage 9. og 10. klasse. Det sidste store byggeri på skolen er en stor idrætshal og elevfløj.

På den anden side af vejen har skolen en stort friluftplads med sø, shelter og boldbaner. Et helt unikt område, hvor der er plads og muligheder for mange udendørs aktiviteter. Mellem skolen og friluftpladsen ligger et stykke jord, som skolen lige har købt. Planen er at bygge en børnehave.

Flere af de fremmødte, der har gået på skolen, fik genopfrisket deres minder fra skolentiden. De kunne fortælle, hvor klasseværelserne lå, hvor katederet og den store sorte kakkelovn stod. Ligesom minder om lærerene blev udvekslet.

Rundvisningen sluttede i spisesalen med kaffe og kage, her  var der også mulighed for at se gamle elevskrifter og billeder. Henrik Dahl fortalte mere om skolen og svarede på spørgsmål.

Generalforsamling

på Gørlev Bibliotek den 15. marts 2017

Der var fuldt hus til generalforsamlingen, hvor Anne Cristensen fortalte om foreningens jubilæum og bogudgivelse, besøget på Aagaard, foredragene og de mange afleveringer, som Arkivet modtager. Kassereren, Ingrid Rasmussen aflagde regnskabet, som blev godkendt. Derefter blev Margit Hansen, Leif Jensen og som revisorsuppleant Jørgen Arnam-Olsen valgt ind.

Jørgen og Henning Christensen med en tøjrepæl og en tørveskærer, som formentligt er smedet af deres forfædre.

Efter generalforsamlingen fortalte Jørgen og Henning Christensen om deres barndom i Mullerup. De er begge født og opvokset på Hegnsgården i 1940’erne, og tredje generation af mullerupborger. Deres forfædre har enten været smede eller landmænd. De fortalte levende og humoristisk om Mullerup Skole, om læreren, som i høsten hjalp til på gården, om flere trafikuheld på Mullerup Strandvej, og om en besværlig rævejagt, der til sidst, for ræven, fik en ulykkelig udgang. Fra Mullerup Havn kunne de også fortæller flere gode historier, bland andet om at manddomsprøven blev udført her. En ikke helt ufarlig leg.
Jørgen og Henning Christensen, der begge er gode historiefortæller, gav de mange tilhører en interessant, spændende og humoristisk aften.

 

Lokalhistorisk billedaften
ved
fhv. borgmester Jørgen Arnam-Olsen
og
historiker Carsten Egø Nielsen

Gørlev Bibliotek den 16. november 2016

Carsten Egø Nielsen fortalte og viste billeder fra opførelsen af Gørlev Sukkerfabrik i 1911-1912. Et stort bygningsprojekt, hvor det meste foregik med håndkraft. Meget imponerende at hele byggeriet blev udført på ca. et år. De mange billeder viste hvordan mekaniseringen ændrede mange tunge arbejdsgange. Det var også meget interessant at høre om de over 100 kilometer roebaner, der udgik fra fabrikken.

Efter kaffepausen fortalte Jørgen Arnam-Olsen om Dronning Margrethes besøg i 1995, og om de mange forberedelser der havde været inden besøget. Med en flot billedeserie fulgte vi Dronning Margrethe og Jørgen Arn950904-dronning-og-borgmester-ved-raadhuset-joergen-arnam-olsen-fa300-2am-Olsen fra modtagelsen på Rådhusset, besøget ved de to runesten i Gørlev Kirke, køreturen til Reersø, og besøget på Dronningegården. Vi fulgte gåturen gennem Reersø bymidte til Mortens gård, Hvor Dronningen blev ledsaget af Jon Mortensen. Derfra gik turen til Musholm Laks, for til sidst at slutte besøget ved Dronningestenen ved Ornum.

Jørgen Arnam-Olsen fortalte også om receptionen på Kongeskibet, som lå til kaj i Kalundborg Havn under dronningebesøget.

En interessant og hyggelig aften hvor nogle af de ca. 40 fremmødte kunne fortælle om egne oplevelser i forbindelse med dronningebesøget.

 

40-års jubilæum den 7. september 2016

Den danne40aaranske sommer viste sig fra sin bedste side, da foreningen fejrede sit 40-års jubilæum, med en reception og bogudgivelse på Gørlev Bibliotek. De mange gæster blev mødt med flag ved indgangen til bibliotekets mødesal. Anne Christensen bød gæsterne velkommen. Fortalte om Jon Mortensen, der sammen med andre fremsynede ildsjæle holdt den stiftende generalforsamling den 7. september 1976, og om foreningens mange aktiviteter.
Anne Christensen takkede for de mange donationer fra erhvervsdrivende, som har gjort det muligt at udgive jubilæumsbogen, samt en tak til forfatterne.

1937

Borgmester Martin Damm fortalte om, hvordan jubilæumsbogen havde grebet ham en sen aftentime, så forberedelserne til næste dags borgmesterarbejde var blevet tilsidesat.
Han roste de mange frivillige, der gennem tiden havde gjort et stykke arbejde i foreningen og arkivet. Fremhævede, at den stadig stigende globalisering, der er på mange områder, har øget interessen for det nære.

Jubilæumsbogen blev præsenteret af Carsten Egø Nielsen, der også har været redaktør på bogen. Den rummer historiske artikler fra området i en tidsperiode, der strækker sig fra Maglemosekulturen fra 8.900-6.400 før vores tidsregning til kommunesammenlægningen i 2007.

Han fortalte kort om bogens 14 artikler og forfatterne på en livlig og humoristisk måde. En god salgsteknik, som bevirkede, at inden dagen var omme, var ca. 90 gæster gået hjem med en bog under armen. Foreningen var i jubilæumshumør, så bogen blev i dagens anledning solgt for 100 kr., normalpris 125 kr.

De mange gæster nød godt af vinen som var skænket af Brugsen. Der var også mulighed for at få øl, vand, kransekage og frugt. Foreningen modtog mange fine gaver. Flere kurve med vin, chokolade, kaffe og andet godt, samt blomster og hilsner.

img_1933

1960

img_1954

1962

 

Besøget på Aagard Gods

IMG_1606Ca. 180 deltog i foreningens besøg på Aagaard Gods den 11. maj 2016. Det var en smuk aften, hvor naturen og vejret viste sig fra den flotteste side. Aagaard Gods velholdte og smukke bygninger skabte rammerne om en interessant aften. Godsejer Gregers Hellemann, fortalte om godsets historie og om det moderne land- og skovbrug, der i dag drives på godset.

Aagaard blev i sin tid dannet af to gårde som lå ved Halleby Å. Op gennem tiden har der været mange forskellige ejere. Nuværende ejer Gregers Hellemann, kan føre sin slægt tilbage til 1865. Gregers Helleman fortalte om hvordan den trefløjede hovedbygningen gennem årerne er blevet forlænget af flere omgange. Store dele af bygningen er i dag ubenyttet, hvoraf den ældste del står for en snarlig renovering.

Gregers Hellemann overtog driften af godset i 2006. Det drives hovedsageligt med planteavl, hvor afgrøderne bliver etableret uden brug af ploven. Den pløjefri dyrkning af jorden har gavnet jordstrukturen og dermed givet flere regnorme. Mange forskellige afgrøder giver et godt sædskifte og der dyrkes ikke samme afgrøde to år i træk.

Der er lagt stor vægt på vildtpleje og hvert år sættes der fasaner ud. På de store enge ned mod Halleby Å er der kronvildt, men da de kun færdes på åbne græsarealer om natten, fik vi dem ikke at se. Det er planen, at der om et par år skal græsse Angus kvæg på engene. Gregers Hellemann fortalte også om arbejdet med at plante de mange træer i de to alleer der fører ind til godset. Om hvordan en genplantning blev nødvendig, da der gik sygdom i de første. Til lyden af vingesuset fra de to store vindmøller fortalte Gregers Hellemann om møllernes højde, vægt og kapacitet.

Greger Hellemann er sjette generation på Aagaard og sønnen Johannes starter snart på landbrugsskole, han kan dermed blive syvende generation på godset.
Aften sluttede med kaffe og kage i maskinehuset mellem de mange John Deere traktorer og redskaber. I det tilhørende værksted kunne man se tre billeder af Aagaard, som den tidligere har set ud, disse var hængt op i dagens anledning.

_________________

Generalforsamling på Gørlev Bibliotek

ः AllabyÅan

Generalforsamlingen onsdag den 16. marts 2016 blev overværet af ca. 50 personer. Det er dejligt, at så mange støtter op om foreningens arrangementer.
Eigil Rasmussen blev valgt som dirigent og Anne Christensen fortalte om årets forløb i foreningen og arkviet. Niels Erling Pedersen aflagde regnskabet – begge beretninger blev godkendt. Fire bestyrelsesmedlemmer, en suppleant, der var på valg, blev alle genvalgt. Revisor og revisorsuppleant blev også genvalgt. Det blev besluttet at hæve årskontingentet med 5 kr.
Efter generalforsamlingen viste Kurt Johansen, Jorløse Svend Aage Hansens film fra 1989. “Langs Halleby Å fra Skee til Flasken”. En utrolig smuk naturfilm, hvor vi fulgte Halleby Å fra sit udspring ved landsbyen Skee, nord for Ringsted til udløbet i Jammerland Bugt syd for Ormun Strand. Med stille og rolig musik blev vi ført gennem det smukke Vestsjællandske landskab. Vi så åen fra vinkler, som vi normalt ikke ser den fra, og blev informeret om nogle af de lokaliteter åen passerer på sit lange løb ud til havet.
Som afslutning på en god aften viste Kurt Johansen en kort film om tørvegravning i Åmosen. Filmen der var lavet i 1940-erne af Københavns Belysningsvæsen, viste de forskellige metoder tørven blev skåret og bearbejdet på, og hvordan den blev transporteret videre på togvogne. Et hårdt og beskidt arbejde, hvor det meste foregik ved håndkraft.

  2015

Udstilling på Gørlev Bibliotek i november måned

Arkivets udstilling af gamle billeder og kopier af arkivalier vakte stor interesse for de mange besøgende.

Lille del af udstillingen

Lille del af udstillingen med blandt andet informationer om Reersø Havn, Mullerup Havn og       Kirke Helsinge Sparekasse

Husjomfruen og Skibsrederen for 3. gang

Onsdag den 25. november kunne Henning Bonde og Finn Jensens holde sit foredrag for 3. gang på Biblioteket. Flere af de fremmødte var gået forgæves de to første gange, så for dem blev 3. gang lykkens gang. Også denne gang var der flere, som havde relationer til frøken Jensen og A.P. Møller, de kunne supplere fordraget gode historier. Over 200 har hørt de tre foredrag.

Stort bifald fra de mange tilhører.

Stort bifald fra de mange tilhører.

 

Mange tak til Henning Bonde og Finn Jensen for at de ville komme til Gørlev tre gange.

Mange tak til Henning Bonde og Finn Jensen for at de ville komme til Gørlev tre gange.

Arkivernes Dag

arkivernes dag 2pixel

Lørdag den 14. november havde Arkivet åbent fra kl. 10 til 14. Flere lagde vejen forbi Arkivet, nogle bare for at se, hvad et lokalhistorisk arkiv rummer, andre havde ønsker om at få oplysninger om familie, ejedomme eller andet lokalhistorisk.
Et dias-show med billeder fra renoveringen af Drøsselbjerg Kirke, vakte også opmærksomhed.
Alt i alt en god og hyggelig dag, hvor besøgende gav sig tid til en snak over en kop kaffe.

_____________________

“Husjomfruen og Skibsrederen” blev igen en succes

Onsdag den 28. oktober. Henning Bonde og Finn Jensen gav igen de mange tilhører en interessant aften på Gørlev Bibliotek. Flere af de fremmødte kunne supplere med interessante historier om Marie Jensen og A.P.Møller på Kattrup. På grund af pladsmangel måtte flere gå igen, derfor bliver foredraget gentaget for 3. gang den 25. november.

Anne Christensen takkede Henning Bonde og Finn Jensen for en god aften

Anne Christensen takkede Henning Bonde og Finn Jensen for en god aften

 

Henning Bonde og Finn Jensen afprøvning af det tekniske udstyr inden foredraget

Henning Bonde og Finn Jensen afprøvede det tekniske udstyr inden foredraget

__________________

“Husjomfruen og Skibsrederen”

Onsdag den 30 september kl. 19.00 på Gørlev Bibliotek.
Henning Bonde og Finn Jensen fortalte om husjomfru Marie Jensens tid på Kattrup, et job hun fik hos grevefamilien Bernstorff-Mulius i 1948. Ansættelsen fortsatte hos skibsreder A. P. Møller, da han købte Kattrup i 1949. Marie Jensen blev på godset til sin død som 93-årig i 2010.
Der blev vist filmklip hvor frøken Jensen, fortæller om hendes lange periode på Kattrup, blandt andet ansættelsessamtalen, med grevinde Bernstsorff-Mylius, A.P. Møllers bryllup i Buerup Kirke, kirkeklokkerne og meget mere.
I forbindelse med foredraget hørte vi også noget om Kattrups historie.

Mange hørte det interessante foredrag

Mange hørte det interessante foredrag

 

Der var så stor tilslutning til foredraget så mange måtte gå hjem på grund af pladsmangel

Der var så stor tilslutning til foredraget, at mange måtte gå hjem, på grund af pladsmangel.

__________________________

Byvandring i Bjerge


Onsdag den 17. juni. Byvandringen udgik fra sportspladsen. Klaus Ebbe Klausen, Bjerge fortalte om Bjerge bys store forandring gennem årene. Klaus Ebbe Klausen er født i Bjerge, har altid boet i byen og har stor viden om erhverv, butikker og andet der har været i Bjerge.

Klaus Ebbe fortalte så levende om Bjerge bys huse og gårde, så de mange fremmødte helt glemte det fugtige sommervejr.

Klaus Ebbe fortalte så levende om Bjerge bys huse og gårde, så de mange fremmødte helt glemte det fugtige sommervejr.

 

Efter byvandringen var der kaffe i klubhuset på sportspladen.

Efter byvandringen var der kaffe i klubhuset på sportspladsen.

________________________________

Generalforsamling afholdt onsdag den 11. marts
på Gørlev Bibliotek


Efter generalforsamlingen holdt historiker Carsten Egø Nielsen, Slagelse foredrag om Roebaner og andre baner i Gørlev.

Carsten Egø Nielsen fortalte om Slagelse-Værslev banens anlæggelse og om hvorfor Gørlev Sukkerfabrik blev anlagt netop i Gørlev.

Carsten Egø Nielsen fortalte om Slagelse-Værslev banens anlæggelse og om hvorfor Gørlev Sukkerfabrik blev anlagt netop i Gørlev.

_______________________

Inge Bach

Den 19. november. På visit i Toscana med billedehuggeren Michelangelo som midtpunkt var et interessant foredrag om kunsten i Renæssancen i Toscana. Det blev et kalejdoskopisk kig tilbage i tiden. En tid hvor enkelte navne kom til at præge udviklingen. Her blandt andet billedhuggeren Micheleangelo som således var med til at gøre Frirenze til en blomstrende by, og gøre den verdenskendt.

inge bach hjem.side_0001 lille____________________________________

2014
Besøg på Mullerup Havn.

Lørdag den 21. juni. Lokalhistoriker Helge Christiansen, Bildsø fortalte om havnens historie.
Han har en stor viden om havnen, der er anlagt i 1800-tallet af købmand Hans Schou, Slagelse.

helge ChristiansenMullerup havn tilhører

______________________

Arkivernes Dag den 8. november

Store billeder og malerier som Arkivet havde fået indleveret i årets løb var udstillet.

___________________________

Kulturnat den 30. august

Arkivet holdt åbent hele aften, hvor flere kulturnatgæster kiggede ind i. En hyggelig aften som var godt besøgt med liv og en god stemning.

 ____________________

Generalforsamling den 20. marts på Gørlev Bibliotek

Efter generalforsamlingen fortalte Niels Henrik Nielsen, Samsø om samsinger i Vestsjælland.
Niels Henrik Nielsen som selv har dybe rødder på Samsø fortalte om hvorfor flytningen fra Samsø var størst til Vestsjælland og om de kilder vi har til vores rådighed.

_____________________________

2013

Jens Birk Kristoffersen

Den 20. november fortalte Jens Birk Kristoffersen på Gørlev Bibliotek om “Find din slægt og gør den levende” om tiden fra den store nordiske krig til 1800-tallet. 1700-tallet kaldes oplysningstiden og tiden efter 1800 kaldes guldalderen; men det var ikke for alle, der var tale om oplysning og guldalder.
En fortælling om hans slægt, om herremænd, fæstebønder og selvejer-gårdmænd, om tvunget ægteskab og ulykkelig kærlighed – sammenholdt med omverdenens historiske virkelighed.

___________________________

Foredrag ved Thyge Krogh, “Det store natmandskomplot”

Den 16. november havde “Paraplyen” arrangeredet foredrag i Ubby Forsamlingshus, hvor       Thyge Krogh fortalte om Kalundborgs natmænd i 1700-tallet og deres omfattende kriminalitet.

___________________________

Arkivernes Dag den 9. november

Der var diasshow med billeder fra Sukkerfabrikkens direktørbolig – som blev nedrevet i 1986 – og andre billeder fra Arkivet.

_________________________

Besøg på Mullerupgaard

Lørdag den 22. juni fortalte godsejer Karin Dinesen om Mullerupgaards drift med mere.
Helge Christiansen, Bildsø fortalte det ‘mere’ historiske om gården og om Musholm.

_____________________________

Store billed-dag

Afholdt onsdag den 23. januar kl. 14.00 på Gørlev Bibliotek, hvor der blev vist billeder på stort lærred af ukendte personer, huse, gårde og lokaliteter.
Der blev vist billeder og fortalt historie fra fem danske monarkers besøg i lokalområdet.

__________________________

Generalforsamling

Afholdt onsdag den 6. marts kl. 19,00 på Gørlev Bibliotek.
Efter generalforsamlingen fortalte Beate Fog Larsen om “Amerika tur/retur – og så igen”.

_________________________

2012

Arkivernes Dag

Den 10. november. De besøgende så de fremlagte billeder fra lokalområdet og fik en god snak med Arkivets frivillige medarbejder.

___________________________

Brian Patrick McGuire

Den 10. oktober fortalte  Brian Patrick McGuire på Gørlev Bibliotek om “Middelalderen iblandt os: Vestsjælland og Europa i 1100-tallet og i dag”.

__________________________

Major Michael Mentz

Den 21. november arrangerede Paraplyen – Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver i Kalundborg kommune – foredrag i Ubby forsamlingshus.
Major Michael Mentz fortalte om sin tid ved Garderhusarregimentet og som Kongelig Staldmester ved Den Kongelige Stald-Etat.

__________________________

Sommerudflugt

Lørdag den 25. august var der sommerudflugt til Vedbygaard i Ruds Vedby.

______________________________

Kulturnat

Den 13. august var der kulturnat i byen, og Arkivet holdt åbent.

____________________________

Byvandring  i Kirke Helsinge

Onsdag den 23. maj var der byvandring i Kirke Helsinge med start i præstegården.
Jon Mortensen fortalte om Jørgen Larsen og hans betydning for byen samt om den forandring, byen har gennemgået de sidste 50 år.

______________________________

 

Generalforsamling den 7. marts på Gørlev Bibliotek

Efter generalforsamlingen fortalte filminstruktør, skuespiller og manuskriptforfatter Gert Duve Skovlund om filmen Tordenskjold og hvordan den bliver til. Gert Duve Skovlund fra Reersø arbejder i øjeblikket med manuskriptet til en film om Tordenskjold. Hvad er sandheden og hvad er myter? Vi får også at vide hvordan en film opbygges og hvad der er vigtigt både med hensyn til forløbet og det filmen drejer sig om. Gert Duve Skovlund  har medvirket i flere film både med manuskript, som instruktør og som skuespiller bl.a. filmene “At klappe med én hånd” og “Én enkelt til Korsør” samt afsnit af TV-serierne “En strisser på Samsø” og “Landsbyen” og meget andet.

____________________________

Kåre Johannesen

Onsdag den 29. februar arrangerede Paraplyen – Lokalhistoriske foreninger og Arkiver i Kalundborg Kommune – foredrag i Ubby Forsamlingshus.
Museumsinspektør og historiker Kåre Johannesen fortalte om “Spøgelser og Overtro i Middelalderen” en gennemgang af alle de mystiske, dunkle, uhyggelige, sære og sjove skabninger, man troede verden var fuld af for 500 år siden.
Kåre Johannesen er kendt fra TV2 Øst med udsendelserne om Købstederne I Middelalderen.

_________________________

Store billeddag

Onsdag den 1. februar 2012  på Gørlev Bibliotek viste vi billeder på stort lærred af ukendte personer, huse, gårde og lokaliteter.

___________________________

2011

Arkivernes Dag

Den 12. november. Arkiver holdt åbent fra kl. 10 – 14. Fint besøg.

Jon Mortensen

Torsdag den 20. oktober på Gørlev Bibliotek, fortalte Jon Mortensen  om Reersøs store forfatter, digter og folkemindeforsker Thorkild Gravlund. Alle var velkomne

Udstilling på Kalundborg Museum

Gørlev Lokalhistoriske Arkiv var med i udstillingen “Det Nordvestsjællandske Landskab set fra luften” – Dengang før tressernes byggeboom og skovrejsning på Kalundborg Museum.

Generalforsamlingen

Afholdt på Gørlev Bibliotek den 9. marts. Efter generalforsamlingen fortalte Kurt L. Frederiksen, Høng om Peter Freuchens fantastiske liv som polarforsker og forfatter.

2010

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 15. december afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor der er anden behandling af vedtægtsændringerne fra generalforsamlingen den 24. februar blev vedtaget. Efter generalforsamlingen blev DVDen “Vandets kræfter” vist.

Arkivernes dag

Lørdag den 13. november var det “Arkivernes Dag” med temaet “Vejr og klima”. Der var 10 besøgende. Udstillingen i den anledning om lokale situationer med mange billeder og artikler fra arkivets dækningsområde eksisterer stadig

Kulturnat

Lørdag den 28. august  var der Kulturnat fra kl. 19 – 23, og her var der 65 besøgende.

Byvandring

Lørdag den 5. juni var der Byvandring i Drøsselbjerg. Helge Christiansen var guide.

Generalforsamling

Onsdag den 24. februar var der generalforsamling og bagefter fortalte Jon Mortensen, Reersø om “Hvem ejede Reersø i gamle dage?”.

2009

Arkivernes Dag

Åbent Arkiv den 14. november. Fint besøgt.

Børge Geert Olsen

Onsdag den 23. september Foredrag på Gørlev Bibliotek. Emnet var “Sukkerets vej fra Vestindien til Gørlev”. Børge Geert Olsen fortalte, hvordan de dyrkede sukker i Vestindien og om Gørlev Sukkerfabrik fra start til slut.

Byvandring

Lørdag den 16. maj arrangerede “Paraplyen” en byvandring i Kalundborg med Palle Bruun Olsen som guide. Mødested Klostertorvet (det nye torv) kl. 14.

Sommerudflugt

Lørdag den 2. maj  besøg på “Kunstnergården” Skelbækvej 1 ved Dianalund hvor multikunstneren Lars Saltofte Larsens værker findes.