Samlinger

Billedsamling

Arkivet har en meget stor billedsamling. En mindre del, cirka 3000 billeder er scannet, hvoraf de fleste kan ses på arkiv.dk. Frivillige medarbejdere arbejder løbende på at scanne hele samlingen.

Billedsamlingen består af mange forskellige motiver. Der er fotos af personer, ejendomme, bydele, begivenheder, forretninger, håndværk, foreninger og meget meget andet. Alle billederne er med til at fortælle den righoldige lokale historie i tidligere Gørlev Kommune.

Arkivalier

I arkivets store samling af arkivalier er det muligt af finde informationer af forskellig art. Det kan være informationer om enkelpersoner – en skudsmålsbog, dåbsattest, et brev eller lignede. Det kan være informationer om en ejendom blandt andet skøder, matrikelkort eller lignende. Det kan også være skriftlig materiale om en forening for eksempel forhandlingsprotokol, vedtægter eller medlemsfortegnelse. Arkivalier kan også være informationer om virksomheder, kommunen eller andre, der skaber skriftlige informationer.

Ligesom billedsamlingen er alle arkivalier ikke registreret elektronisk endnu. Derfor kan en stor del ikke søges på arkiv.dk, men kom ind på Arkivet, så hjælper vi dig med at finde, det du søger.

Arkivet modtager løbende billeder og arkivalier fra privatpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner. De bliver registreret i vores registreringssystem, pakket og opbevaret på forsvarlig vis. Nogle billeder og arkivalier kan blive underlagt en klausul, så de ikke er offentligt tilgængelige, derfor kan ikke alt søges frem i arkiv.dk. Pågældende registreringer kan i de fleste tilfælde ses på Arkivet, hvis man har relevante relationer til billederne eller arkivalierne. Arkivet følger arkivlovens bestemmelser.

Gørlev Avis 1915-1999

På Arkivet er det muligt at læse i ugebladet Gørlev Avis, som blev udgivet første gang i 1915. Her kan man finde oplysninger om de fleste forretninger der har været i Gørlev og omegn. Der er annoncer med forretningernes sortiment og priser, håndværkerenes reklame for deres virksomhed, om kulturlivets mange tilbud og forskellige begivenheder. Der er også private købs- og salgsannoncer og annoncer om ledige pladser for en proper og flittig pige, eller en pålidelig karl fra den 1.

Følgende er også til rådighed
Kopier af kirkebøger fra 1680 til 1955 samt kirkebøger over afdøde i Gørlev sogn til 1988, folketællinger fra 1787 til 1921, samt fæsteprotokoller, realregistre (tinglysning) og udvandrerlister fra tidligere Gørlev kommune i arkivet.  Desuden har arkivet mere end 1500 arkivfonds – gamle protokoller, skøder, pantebreve, beskrivelser, erindringer og scrapbøger.

Kirkebøger
Kirkebøger som ikke kan ses på Arkivalieronline.
Gørlev Sogn fra 1950-1988

Udvandrerlister
Tidligere Gørlev Kommune

Realregister
Løve og Ars Herreder   1805-1952

Fæsteprotokoller
Diverse godser i Løve og Ars Herreder   1702-1924
samt flere fra øvrige Sjælland og Lolland

Gørlev Bibliotek, Østerled 5,1. 1921.