Bestyrelsen

Anne Christensen – formand – 5885 5173
Helle Kjærulff – næstformand og sekretær
Ingrid Rasmussen – kasserer
Inger Marie Skovager
Joe Evans
Margit Hansen
Leif Jensen